Redakčné oznámenie č. r1/c231/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 336/2006 Z. z.

Čiastka 231/2006
Platnosť od 28.11.2006