Redakčné oznámenie č. r1/c177/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 381/2006 Z. z.

Čiastka 177/2006
Platnosť od 26.07.2006

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 381/2006 Z. z. o uzavretí Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

V oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

1. má byť namiesto slova „Zmluva“ správne uvedené slovo „Dohoda“,

2. majú byť namiesto slov „15. mája 2005“ správne uvedené slová „9. mája 2005“.