Redakčné oznámenie č. r1/c175/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 398/2006 Z. z.

Čiastka 175/2006
Platnosť od 21.07.2006