Redakčné oznámenie č. r1/c175/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 398/2006 Z. z.

Čiastka 175/2006
Platnosť od 21.07.2006

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 398/2006 Z. z. o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o delegovaní zodpovednosti za poskytovanie letových prevádzkových služieb a o prevádzke Medzinárodného letiska Užhorod

V texte oznámenia namiesto slov „12. februára 2002“ majú byť správne uvedené slová „12. februára 2004“.