Redakčné oznámenie č. r1/c172/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v úplnom znení zákona č. 223/2001 Z. z. uverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 409/2006 Z. z.

Čiastka 172/2006
Platnosť od 20.07.2006

Pôvodný predpis

20.07.2006