Redakčné oznámenie č. r1/c167/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z.

Čiastka 167/2006
Platnosť od 14.07.2006

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií zo zážihových motorov a vznetových motorov motorových vozidiel

1. V § 2 písm. a) má byť tretí bod správne označený ako písmeno b).

2. Doterajšie písmená b) až m) majú byť správne označené ako písmená c) až n).