Oznámenie č. 70/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Albánskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach

Čiastka 29/2006
Platnosť od 11.02.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 3. februára 2006 podľa článku 22 ods. 1.

Pôvodný predpis

11.02.2006