Zákon č. 664/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 400/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 256/2006
Platnosť od 23.12.2006
Účinnosť od 01.11.2009

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2009 400/2009 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2007 - 31.10.2009

Pôvodný predpis

23.12.2006