Oznámenie č. 638/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o spolupráci v boji proti trestnej činnosti a spolupráci na prihraničných územiach

(v znení č. 240/2011 Z. z.)

Čiastka 247/2006
Platnosť od 16.12.2006
Účinnosť od 31.07.2011
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudne platnosť 18. decembra 2006 v súlade s článkom 24 ods. 1.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.07.2011 240/2011 Z. z. Aktuálne znenie
18.12.2006 - 30.07.2011

Pôvodný predpis

16.12.2006