Rozhodnutie č. 629/2006 Z. z.Rozhodnutie Poštového regulačného úradu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Poštového úradu č. 237/2004 Z. z. o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien vnútroštátneho poštového platobného styku v znení neskorších rozhodnutí

Čiastka 242/2006
Platnosť od 12.12.2006
Účinnosť od 01.01.2007

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 Aktuálne znenie