Vyhláška č. 609/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 122/1994 Z. z. o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií v znení vyhlášky č. 372/1998 Z. z.

Čiastka 231/2006
Platnosť od 28.11.2006 do30.06.2015
Účinnosť od 01.12.2006 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.

OBSAH