Oznámenie č. 6/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien článkov 24 a 25 Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie

Čiastka 4/2006
Platnosť od 05.01.2006
Redakčná poznámka

Zmeny článkov 24 a 25 Ústavy Svetovej zdravotníckej organizácie nadobudli platnosť 15. septembra 2005.

Pôvodný predpis

05.01.2006