Zákon č. 596/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov

Čiastka 228/2006
Platnosť od 11.11.2006
Účinnosť od 01.03.2007

OBSAH