Nariadenie vlády č. 581/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o systéme povinných kontrol pre bezpečnú prevádzku prievozných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel v pravidelnej preprave

(v znení č. 364/2010 Z. z.)

Čiastka 222/2006
Platnosť od 01.11.2006
Účinnosť od 01.12.2010 do20.12.2019
Zrušený 16/2019 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2010 - 20.12.2019 364/2010 Z. z.
01.11.2006 - 30.11.2010