Nariadenie vlády č. 580/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro

(v znení č. 13/2019 Z. z.)

Čiastka 222/2006
Platnosť od 01.11.2006
Účinnosť od 21.12.2019