Nariadenie vlády č. 580/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o špecifických požiadavkách na stabilitu osobných lodí ro-ro

(v znení č. 13/2019 Z. z.)

Čiastka 222/2006
Platnosť od 01.11.2006
Účinnosť od 21.12.2019

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.12.2019 13/2019 Z. z. Aktuálne znenie
01.11.2006 - 20.12.2019

Pôvodný predpis

01.11.2006