Oznámenie č. 561/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov faktoringovými spoločnosťami, spoločnosťami splátkového financovania a lízingovými spoločnosťami na štatistické účely

Čiastka 213/2006
Platnosť od 12.10.2006 do31.12.2007
Zrušený 507/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2007.