Oznámenie č. 550/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení vyhlásenia Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o potieraní peňazokazectva

Čiastka 211/2006
Platnosť od 07.10.2006

Pôvodný predpis

07.10.2006