Oznámenie č. 525/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o vzájomnej ochrane a výmene utajovaných skutočností

Čiastka 202/2006
Platnosť od 26.09.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2006 v súlade s článkom 17 ods. 1.

525

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. februára 2006 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Slovenskou republikou a Bulharskou republikou o vzájomnej ochrane a výmene utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. októbra 2006 v súlade s článkom 17 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.