Oznámenie č. 509/2006 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o rozsahu minimálneho súboru prenajatých okruhov

Čiastka 193/2006
Platnosť od 09.09.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.

509

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. vydal

opatrenie z 5. septembra 2006 č. O-10/2006 o rozsahu minimálneho súboru prenajatých okruhov.

Opatrenie ustanovuje minimálny súbor prenajatých okruhov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 6/2006 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.