Oznámenie č. 507/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uložení Vyhlásenia Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania u generálneho tajomníka Rady Európy

Čiastka 193/2006
Platnosť od 09.09.2006
Redakčná poznámka

Vyhlásenie Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania nadobudlo platnosť 28. júla 2006.

507

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. júla 2006 bolo u generálneho tajomníka Rady Európy v Štrasburgu uložené vyhlásenie Slovenskej republiky k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania (oznámenie č. 551/1992 Zb.), ktoré nadobudlo platnosť 28. júla 2006.

VYHLÁSENIE

Slovenskej republiky

k Európskemu dohovoru o odovzdávaní trestného konania

Článok 13 ods. 3

Žiadosti o prevzatie trestného konania sa zasielajú Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky.

Na zasielanie žiadostí o odovzdanie trestného konania do cudziny je príslušné Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Týmto vyhlásením sa nahrádza vyhlásenie Slovenskej republiky k článku 13 ods. 3 Európskeho dohovoru o odovzdávaní trestného konania zo 4. mája 2000 (oznámenie č. 314/2000 Z. z.).