Opatrenie č. 493/2006 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku

Čiastka 188/2006
Platnosť od 26.08.2006 do31.12.2009
Účinnosť od 01.09.2006 do31.12.2009
Zrušený 321/2007 Z. z.

OBSAH