Vyhláška č. 488/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 102/2005 Z. z.

Čiastka 184/2006
Platnosť od 22.08.2006 do31.05.2010
Účinnosť od 01.09.2006 do31.05.2010
Zrušený 137/2010 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2006 - 31.05.2010