Vyhláška č. 470/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom

Čiastka 177/2006
Platnosť od 26.07.2006
Účinnosť od 01.08.2006 do31.03.2018
Zrušený 95/2018 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2006 - 31.03.2018