Oznámenie č. 462/2006 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2003 o registri úverov a záruk v znení neskorších predpisov

Čiastka 172/2006
Platnosť od 20.07.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.