Oznámenie č. 459/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prekračovaní štátnej hranice na účel turistiky na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu

(v znení č. 546/2007 Z. z.)

Čiastka 170/2006
Platnosť od 14.07.2006
Účinnosť od 01.10.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 8. júla 2006 v súlade s článkom 10 ods. 1.