Oznámenie č. 452/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ecuádor

Čiastka 167/2006
Platnosť od 14.07.2006

452

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 342 z 26. apríla 2006 schválila vypovedanie Obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Ecuádor (vyhláška č. 93/1973 Zb.).

Platnosť dohody sa skončí 14. decembra 2006.