Vyhláška č. 417/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy

Čiastka 152/2006
Platnosť od 24.06.2006
Účinnosť od 01.01.2007
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006 okrem bodov 77, 102 až 106, 138, 139, 146 až 154, 156 až 172, 183 a 184, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2007 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.07.2006 - 31.12.2006