Oznámenie č. 41/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o zmene Medzinárodného dohovoru o zjednodušení a zladení colných režimov

Čiastka 21/2006
Platnosť od 03.02.2006
Redakčná poznámka

Protokol nadobudne platnosť 3. februára 2006 na základe článku 3 ods. 3 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 3. februára 2006.