Nariadenie vlády č. 399/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2005 Z. z.

Čiastka 145/2006
Platnosť od 15.06.2006
Účinnosť od 15.06.2006

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.06.2006 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

15.06.2006