Vyhláška č. 397/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o lesnej stráži

Čiastka 143/2006
Platnosť od 14.06.2006
Účinnosť od 01.07.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2006 Aktuálne znenie