Oznámenie č. 38/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o readmisii občanov oboch štátov

Čiastka 19/2006
Platnosť od 01.02.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 20. januára 2006 na základe článku 10 ods. 2.

38

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. októbra 2005 bola v Bratislave uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o readmisii občanov oboch štátov.

Dohoda nadobudla platnosť 20. januára 2006 na základe článku 10 ods. 2.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.