Nariadenie vlády č. 336/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na potlačovanie elektromagnetického rušenia spôsobeného poľnohospodárskymi traktormi a lesnými traktormi

Čiastka 116/2006
Platnosť od 31.05.2006
Účinnosť od 01.09.2013 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.