Nariadenie vlády č. 324/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania

Čiastka 112/2006
Platnosť od 30.05.2006 do30.06.2010
Účinnosť od 01.06.2006 do30.06.2010
Zrušený 296/2010 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2006 - 30.06.2010

Pôvodný predpis

30.05.2006