Oznámenie č. 311/2006 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť plynárenstva

Čiastka 108/2006
Platnosť od 26.05.2006

311

OZNÁMENIE

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z. z. oznamuje, že pre oblasť plynárenstva vydal cenové rozhodnutia:

Regulovaný subjekt Číslo Dátum vydania
rozhodnutia rozhodnutia
Číslo vestníka
1. TEPLÁREŇ, a. s.,
Robotnícka ul.,
017 34 Považská Bystrica
0001/2006/P 19. 9. 2005 31/2005
2. Slovenský plynárenský
priemysel, a. s.,
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
0002/2006/P 30. 9. 2005 31/2005
3. Slovenský plynárenský
priemysel, a. s.,
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
0003/2006/P 14. 10. 2005 31/2005
4. ZVS holding, a. s.,
Ľ. Štúra 1,
018 41 Dubnica nad Váhom
0004/2006/P 14. 10. 2005 34/2005
5. Slovenský plynárenský
priemysel, a. s.,
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
0005/2006/P 13. 10. 2005 37/2005
6. Železiarne Podbrezová a. s.
Kolkáreň 35,
976 81 Podbrezová
0006/2006/P 14. 10. 2005 31/2005
7. DNV ENERGO, a. s.,
Areál ZTS č. 924,
018 41 Dubnica nad Váhom
0007/2006/P 18. 10. 2005 34/2005
8. Slovenský plynárenský
priemysel, a. s.,
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
0008/2006/P 21. 10. 2005 37/2005
9. U. S. Steel Košice, s. r. o.,
Vstupný areál U. S. Steel,
044 54 Košice
0009/2006/P 31. 10. 2005 36/2005
10. PRAGOENERG, spol. s r. o.,
055 62 Prakovce
0010/2006/P 4. 11. 2005 37/2005
11. ZSNP, a. s., Priemyselná 12,
965 63 Žiar nad Hronom
0011/2006/P 4. 11. 2005 36/2005
12. BUČINA ZVOLEN, a. s.,
Lučenecká cesta 1335/21,
960 96 Zvolen
0012/2006/P 10.11. 2005 37/2005
13. ENERGOSAM, s. r. o.,
Ul. kpt. M. Uhra 57/3,
907 01 Myjava
0013/2006/P 10.11. 2005 37/2005
14. ENERGETIKA, s. r. o.,
člen skupiny Chemko,
Priemyselná 720,
072 22 Strážske
0014/2006/P 23.11. 2005 38/2005
15. GUMON SLOVAKIA, a. s.,
Košická 6,
825 16 Bratislava
0015/2006/P 16.11. 2005 38/2005
16. ENERGOBLOK, a. s.,
Štverník 662,
906 13 Brezová pod Bradlom
0016/2006/P 24.11. 2005 38/2005
17. CHIRANA-PREMA
Energetika, a. s.,
Námestie
Dr. A. Schweitzera 194,
916 01 Stará Turá
0017/2006/P 25.11. 2005 39/2005
18. Slovenský plynárenský
priemysel, a. s.,
Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava
0018/2006/P 30. 11. 2005 39/2005
19. MERINA, a. s.,
M. R. Štefánika 379/19,
911 60 Trenčín
0019/2006/P 9. 12. 2005 59/2005
20. ISTROCHEM, a. s.,
Nobelova 34,
836 05 Bratislava
0020/2006/P 9. 12. 2005 59/2005
21. KORD Slovakia, a. s.,
Partizánska 73,
957 01 Bánovce nad Bebravou
0021/2006/P 9. 12. 2005 43/2005
22. KT SERVIS, s. r. o.,
Mlynská 58,
974 01 Banská Bystrica
0022/2006/P 20. 12. 2005 56/2005
23. COMAX-TT, a. s.,
Coburgova 84,
917 48 Trnava
0023/2006/P 13. 12. 2005 56/2005
24. Kappa Štúrovo, a. s.,
Továrenská 1,
943 03 Štúrovo
0024/2006/P 12. 12. 2005 43/2005
25. Chirana-Dental, s. r. o.,
Vrbovská cesta 17,
921 01 Piešťany
0025/2006/P 12. 12. 2005 43/2005
26. DNV ENERGO, a. s.,
Areál ZTS č. 924,
018 41 Dubnica nad Váhom
0026/2006/P 14. 12. 2005 59/2005
27. ENERGOTRENS, s. r. o.,
Súvoz 1, 911 32 Trenčín
0027/2006/P 27. 12. 2005 56/2005
28. KLF-ENERGETIKA, a. s.,
Kukučínova 2346,
024 11 Kysucké Nové Mesto
0028/2006/P 25. 1. 2006 10/2006
29. Energy Snina, a. s.,
Strojárska 4435,
069 01 Snina
0029/2006/P 6. 2. 2006 10/2006
30. TATRAMAT, akciová
spoločnosť,
Hlavná 1416/28,
059 51 Poprad
0030/2006/P 17. 2. 2006 10/2006