Nariadenie vlády č. 298/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Čiastka 106/2006
Platnosť od 25.05.2006 do31.08.2007
Účinnosť od 01.06.2006 do31.08.2007
Zrušený 355/2007 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2006 - 31.08.2007