Oznámenie č. 272/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti informácií

Čiastka 96/2006
Platnosť od 19.05.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 15. februára 2001 v súlade s článkom 13.

272

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. decembra 2000 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o spolupráci v oblasti informácií.

Dohoda nadobudla platnosť 15. februára 2001 v súlade s článkom 13.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.