Nariadenie vlády č. 270/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov

Čiastka 96/2006
Platnosť od 19.05.2006 do30.06.2007
Účinnosť od 01.07.2006 do30.06.2007
Zrušený 237/2007 Z. z.

270

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. apríla 2006

o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.

§ 2

Štátnemu zamestnancovi patrí zvýšená platová tarifa od 1. júla 2006. Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov sú ustanovené v prílohe.


§ 3

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 203/2005 Z. z. o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov.

§ 4

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 270/2006 Z. z.

Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov (Sk mesačne)

Platová triedaZvýšená platová tarifa
1.8 600
2.9 290
3.10 070
4.10 960
5.13 090
6.13 900
7.15 740
8.16 880
9.19 240
10.21 940
11.25 010