Oznámenie č. 258/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou

Čiastka 91/2006
Platnosť od 11.05.2006

258

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. septembra 2006 sa skončí platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou (Praha 2. apríla 1964, vyhláška č. 19/1967 Zb.) na základe výpovede Slovenskej republiky v súlade s jej článkom 10. Národná rada Slovenskej republiky schválila skončenie platnosti zmluvy uznesením č. 1314 z 27. marca 2001. Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o skončení platnosti 9. apríla 2001.