Oznámenie č. 257/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou

Čiastka 91/2006
Platnosť od 11.05.2006

257

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. augusta 2002 sa skončila platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Sýrskou arabskou republikou (Praha 9. októbra 1985, vyhláška č. 82/1987 Zb.) na základe vyhlásenia Slovenskej republiky v súlade s jej článkom 15. Národná rada Slovenskej republiky schválila skončenie platnosti zmluvy uznesením č. 1314 z 27. marca 2001. Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o skončení platnosti 9. apríla 2001.