Oznámenie č. 251/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu

Čiastka 89/2006
Platnosť od 04.05.2006
Redakčná poznámka

Slovenská republika 28. mája 1993 notifikovala sukcesiu do protokolu s účinnosťou od 1. januára 1993