Nariadenie vlády č. 244/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín

Čiastka 88/2006
Platnosť od 29.04.2006 do31.12.2006
Účinnosť od 30.04.2006 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.

OBSAH

244

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. apríla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 2 časť A Poľné plodiny a zeleniny znie:

1. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa protokolov na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (ďalej len „protokol CPVO”) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a) poľné plodiny
Druhy uvedené v spoločnom katalógu Protokol CPVO
Hrach siaty TP 7/1 zo 6. 11. 2003
Repka olejka TP 36/1 z 25. 3. 2004
Slnečnica ročná TP 81/1 z 31. 10. 2002
Ovos siaty TP 20/1 zo 6. 11. 2003
Jačmeň siaty TP 19/2 zo 6. 11. 2003
Ryža TP 16/1 z 18. 11. 2004
Raž siata TP 58/1 z 31. 10. 2002
Tritikale (pšenično-ražný hybrid) TP 121/1 zo 6. 11. 2003
Pšenica TP 3/3zo 6. 11. 2003
Pšenica tvrdá TP 120/2 zo 6. 11. 2003
Kukurica siata TP 2/2 z 15. 11. 2001
Zemiak TP 23/1 z 27. 3. 2002
b) zeleniny
Druhy uvedené v spoločnom katalógu Protokol CPVO
Pór pestovaný TP/ 85/1 z 15. 11. 2001
Špargľa TP /130/1 z 27. 3. 2002
Karfiol TP /45/1 z 15. 11. 2001
Brokolica TP /151/1 z 27. 3. 2002
Kel ružičkový TP /54/1 z 27. 3. 2002
Kel hlávkový TP /48/1 z 15. 11. 2001
Kapusta hlávková TP /48/1 z 15. 11. 2001
Kapusta červená TP/48/1 z 15. 11. 2001
Paprika ročná TP /76/1 z 27. 3. 2002
Čakanka štrbákova, endívia TP /118/1 z 27. 3. 2002
Melón cukrový TP /104/1 z 27. 3. 2002
Uhorka siata TP /61/1 z 27. 3. 2002
Mrkva obyčajná TP /49/6 z 27. 3. 2002
Šalát siaty TP /13/1 z 15. 11. 2001
Rajčiak jedlý TP /44/2z 15. 11. 2001
Fazuľa záhradná TP /12/1 z 15. 11. 2001
Reďkev siata TP /64/6 z 27. 3. 2002
Špenát siaty TP /55/6z27. 3. 2002
Valeriánka poľná TP /75/6 z 27. 3. 2002

2. Skúšky DUS sa vykonávajú podľa metodík na stanovenie odlišnosti, vyrovnanosti a stálosti Medzinárodnej únie na ochranu práv nových odrôd rastlín (ďalej len „metodika UPOV”) pri týchto druhoch poľnohospodárskych plodín:

a) poľné plodiny
Druhy uvedené v spoločnom katalógu Metodika UPOV
Repa kŕmna TG /150/3 zo 4. 11. 1994
Psinček psí TG /30/6 z 12. 10. 1990
Psinček obrovský TG /30/6 z 12. 10. 1990
Psinček poplazový TG /30/6 z 12. 10. 1990
Psinček obyčajný tenučký TG /30/6 z 12. 10. 1990
Stoklas preháňavý TG /180/3 zo 4. 4. 2001
Stoklas sitkanský TG /180/3 zo 4. 4. 2001
Reznačka laločnatá TG /31/8 zo 17. 4. 2002
Kostrava trsteníkovitá TG /39/8 zo 17. 4. 2002
Kostrava ovčia TG /67/4 z 12. 11. 1980
Kostrava lúčna TG /39/8 zo 17. 4. 2002
Kostrava červená TG /67/4 z 12. 11. 1980
Mätonoh mnohokvetý TG /4/7 z 12. 10. 1990
Mätonoh trváci TG /4/7 z 12. 10. 1990
Mätonoh hybridný TG /4/7 z 12. 10. 1990
Timotejka uzlatá TG /34/6 zo 7. 11. 1984
Lipnica lúčna TG /33/6 z 12. 10. 1990
Lupina biela TG /66/4 z 31. 3. 2004
Lupina úzkolistá TG /66/4 z 31. 3. 2004
Lupina žltá TG /66/4 z 31. 3. 2004
Lucerna siata TG /6/5 zo 6. 4. 2005
Ďatelina lúčna TG /5/7 zo 4. 4. 2001
Ďatelina plazivá TG /38/7 z 9. 4. 2003
Bôb obyčajný TG /8/6 zo 17. 4. 2002
Vika siata TG /32/6 z 21. 10. 1988
Kvaka TG /89/6 zo 4. 4. 2001
Reďkev siata TG /178/3 zo 4. 4. 2001
Podzemnica olejná TG /93/3 z 13. 11. 1985
Repica olejnatá TG /185/3 zo 17. 4. 2002
Požlt farbiarsky TG /134/3 z 12. 10. 1990
Bavlník TG /88/6 zo 4. 4. 2001
Ľan siaty TG /57/6 z 20. 10. 1995
Mak siaty TG /166/3 z 24. 3. 1999
Horčica biela TG /179/3 zo 4. 4. 2001
Sója fazuľová TG /80/6 z 1. 4. 1998
Cirok dvojfarebný TG /122/3 zo 6. 10. 1989
b) zeleniny
Druhy uvedené v spoločnom katalógu Metodika UPOV
Cibuľa zimná TG /161/3 z 1. 4. 1998
Cesnak TG /162/4 zo 4. 4. 2001
Zeler TG /82/4 zo 17. 4. 2002
Mangold TG /106/3 zo 7. 10. 1987
Cvikla TG /60/6 z 18. 10. 1996
Kel kučeravý TG /90/6 zo 17. 4. 2002
Kaleráb TG /65/4 zo 17. 4. 2002
Kapusta pekinská TG /105/4 z 9. 4. 2003
Okrúhlica TG /37/10 zo 4. 4. 2001
Čakanka obyčajná šalátová TG /173/3 z 5. 4. 2000
Čakanka štrbákova, endívia TG /154/3 z 18. 10. 1996
Priemyselná čakanka TG /172/3 zo 4. 4. 2001
Dyňa červená TG /142/3 z 26. 10. 1993
Tekvica obrovská TG /155/3 z 18. 10. 1996
Tekvica obyčajná TG /119/4 zo 17. 4. 2002
Artičoka TG /184/3 zo 4. 4. 2001
Fenikel TG /183/3 zo 4. 4. 2001
Petržlen TG /136/4 z 18. 10. 1991
Fazuľa šarlátová TG /9/5 z 9. 5. 2003
Hrach TG /7/9 zo 4. 11. 1994 v znení opravy
z 18. 10. 1996
Rebarbora TG /62/6 z 24. 3. 1999
Hadomor španielsky TG /116/3 z 21. 10. 1988
Baklažán TG /117/4 zo 17. 4. 2002
Bôb obyčajný TG /206/1 z 9. 4. 2003

3. Skúšky DUS druhov poľnohospodárskych plodín, ktoré nie sú uvedené v prvom a druhom bode, sa vykonávajú podľa metodík kontrolného ústavu na stanovenie odlišnosti,vyrovnanosti a stálosti odrôd rastlín.

4. Pri overovaní hospodárskej hodnoty sa skúšajú a hodnotia tieto požiadavky:

a) úroda,

b) rezistencia voči škodlivým organizmom,

c) správanie vzhľadom na faktory vo fyzickom prostredí,

d) kvalitatívne charakteristické znaky.

Vo výsledkoch o overovaní hospodárskej hodnoty odrody sa uvedú aj použité metódy overovania hospodárskej hodnoty.

5. Pri vykonávaní skúšok DUS podľa prvého bodu sa skúšajú a hodnotia všetky znaky odrody, ktoré sú uvedené v protokoloch CPVO. Pri vykonávaní skúšok DUS podľa odseku 2 sa povinne skúšajú a hodnotia tie znaky odrody, ktoré sú v metodikách UPOV označené symbolom „*”.

6. Znaky podľa piateho bodu sa hodnotia, ak ich hodnotenie nie je znemožnené stupňom prejavu niektorého iného znaku a ak vyjadreniu stupňa prejavu hodnoteného znaku nebránia environmentálne podmienky, v ktorých sa skúška vykonáva.

7. Protokoly CPVO a metodiky UPOV sú uložené v sídle kontrolného ústavu a sú verejne prístupné na internetovej stránke CPVO www.cpvo.eu.int a na internetovej stránke UPOV www.upov.int.“.

2. V prílohe č. 2 časti B hlave II prvom bode sa za bod 1.1.1.2 vkladajú body 1.1.2 až 1.1.3.3, ktoré znejú:

„1.1.2 so zreteľom na
Grécko
1.1.2.1 biele odrody
viniča
- Savatiano,
Zoumiatiko, Vilana,
Assyrtiko,
Chardonnay
1.1.2.2 modré odrody
viniča
- Mandilaria,
Xynomavro,
Cabernet Sauvignon,
Korinthiaki
1.1.2.3 stolové odrody
viniča
- Razaki, Cardinal,
Italia, Soultanina,
Perlette
1.1.3 so zreteľom na
Španielsko
1.1.3.1 biele odrody
viniča
- Airen, Palomino,
Pedro Ximénez,
Viura-Macabeo
1.1.3.2 modré odrody
viniča
- Bobal, Garnacha,
Mazuela, Tempranillo
1.1.3.3 stolové odrody
viniča
- Moscatel, Roseti,
Aledo, Ohanes".

Doterajšie body 1.1.2 až 1.1.4 sa označujú ako body 1.1.4 až 1.1.6.

3. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 164/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Týmto nariadením sa preberajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:

1. Smernica Komisie 2004/29/ES zo 4. marca 2004, ktorou sa stanovujú vlastnosti a minimálne podmienky pre kontrolu odrôd viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 43).

2. Smernica Komisie 2003/90/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 40) v znení

– smernice Komisie 2005/91/ES zo 16. decembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/90/ES, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/53/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Ú. v. EÚ L 331, 17. 12. 2005).

3. Smernica Komisie 2003/91/ES zo 6. októbra 2003, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia na účely článku 7 smernice Rady 2002/55/ES týkajúcej sa znakov, ktoré musia byť splnené ako minimum pri skúškach, a minimálnych podmienok na skúšanie určitých odrôd druhov zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 40).

4. Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 36).

5. Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 36).

6. Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 36).

7. Smernica Rady 2002/53/ES z 13. júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 36).

8. Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 36).

9. Smernica Rady 92/33/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní do obehu množiteľského a sadivového zeleninového materiálu, iného ako osivo (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 12).

10. Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1) v znení

– smernice Rady 71/140/EHS z 22. marca 1971, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 74/648/EHS z 9. decembra 1974, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 2),

– prvej smernice Komisie 77/629/EHS z 28. septembra 1977, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy smernice Rady 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 3),

– smernice Komisie 82/331/EHS zo 6. mája 1982, ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 5),

– smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988, ktorou sa menia a dopĺňajú určité smernice o obchode s osivom a množiteľským materiálom s cieľom stanoviť pravidlá uplatňovania ustanovení týkajúcich sa osiva a množiteľského materiálu spĺňajúceho menej prísne požiadavky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 8),

– smernice Rady 2002/11/ES zo 14. februára 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 68/193/EHS o obchodovaní s množiteľským materiálom viniča a zrušujúca smernicu 74/649/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 35).

11. Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966, týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1) v znení

– smernice Rady 69/60/EHS z 18. februára 1969, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, s osivom krmovín, osivom obilnín a sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny a o spoločnej listine odrôd poľnohospodárskych druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny a o spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín a sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny a o spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 2),

– smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975, ktorá mení a dopĺňa smernice č. 66/400/EHS, č. 66/401/EHS, č. 66/402/EHS, č. 66/403/EHS a č. 69/208/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov a osivom olejnín a priadnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 2),

– smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977, ktorá mení a dopĺňa smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, množiteľským materiálom viniča, osivom olejnín a priadnych rastlín, osivom zelenín a o spoločnom zozname odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 3),

– smernice Komisie 78/387/EHS z 18. apríla 1978, ktorá mení a dopĺňa prílohy smernice 66/402/EHS o obchodovaní s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 3),

– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o obchodovaní s osivom repy, krmovín, obilnín, sadivom zemiakov, množiteľským materiálom viniča, osivom olejnín a priadnych rastlín a osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 4),

– smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom krmovín, obilnín, olejnín a priadnych rastlín a osiva zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 4),

– smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o obchodovaní s osivom krmovín, obilnín a zelenín a o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 4),

– smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS o obchode s osivom kŕmnych rastlín, osivom obilnín, respektíve osivom olejnín a priadnych rastlín a smernice 78/386/EHS a 78/388/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 5),

– smernice Komisie 86/320/EHS z 20. júna 1986, ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 66/402/EHS o obchodovaní s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 7),

– smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom cukrovej repy, krmovín, obilnín, sadivom zemiakov, osivom olejnatých a priadnych rastlín a osivom zelenín a o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych plodín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 8),

– smernice Komisie 88/506/EHS z 13. septembra 1988, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici 66/402/EHS o obchode s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 8),

– smernice Komisie 90/623/EHS zo 7. novembra 1990, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II smernice Rady 66/402/EHS o obchodovaní s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 11),

– smernice Komisie 93/2/EHS z 28. januára 1993, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Rady 66/402/EHS o obchode s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 13),

– smernice Komisie 95/6/ES z 20. marca 1995, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I a II k smernici Rady 66/402/EHS o obchodovaní s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 17),

– smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o obchode s repným osivom, osivom kŕmnych rastlín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, osivom olejnín a priadnych rastlín a zeleninovým osivom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 20),

– smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998, ktorou sa vzhľadom na konsolidáciu vnútorného trhu, geneticky modifikované odrody rastlín a genetické zdroje rastlín menia a dopĺňajú smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, so sadivom zemiakov, s osivom olejnín a priadnych rastlín a s osivom zelenín a o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 24),

– smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998, ktorá medziiným mení a dopĺňa, čo sa týka neoficiálnych poľných inšpekcií, smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, osivom olejnín a priadnych rastlín a osivom zelenín a o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 24),

– smernice Komisie 99/8/EHS z 18. februára 1999, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 66/402/EHS o obchode s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 24),

– smernice Komisie 99/54/EHS z 26. mája 1999, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 66/402/EHS o obchode s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 25),

– smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 66/401/EHS o obchode s osivom krmovín a smernica 66/402/EHS o obchode s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 33).

12. Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1) v znení

– smernice Rady 69/63/EHS z 18. februára 1969, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom krmovín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 71/162/EHS z 30. marca 1971, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, s osivom krmovín, osivom obilnín a sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 72/274/EHS z 20. júla 1972, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny a o spoločnej listine odrôd poľnohospodárskych druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 72/418/EHS zo 6. decembra 1972, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny a o spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 1),

– smernice Rady 73/438/EHS z 11. decembra 1973, ktorou sa menia a dopĺňajú smernica zo 14. júna 1966 o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín a sadivom zemiakov, smernica z 30. júna 1969 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín a smernica z 29. septembra 1970 o obchodovaní s osivom zeleniny a o spoločnom katalógu odrôd druhov poľnohospodárskych plodín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 2),

– smernice Komisie 78/386/EHS z 18. apríla 1978, ktorá mení a dopĺňa prílohy smernice 66/401/EHS o obchodovaní s osivom krmovín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 3),

– smernice Komisie 75/444/EHS z 26. júna 1975, ktorá mení a dopĺňa smernice č. 66/400/EHS, č. 66/401/EHS, č. 66/402/EHS, č. 66/403/EHS a č. 69/208/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov a osivom olejnín a priadnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 2),

– smernice Komisie 78/55/EHS z 19. decembra 1977, ktorá mení a dopĺňa smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, množiteľským materiálom viniča, osivom olejnín a priadnych rastlín, osivom zelenín a o spoločnom zozname odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 3),

– smernice Rady 78/692/EHS z 25. júla 1978, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 68/193/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom repy, krmovín, obilnín, sadivom zemiakov, množiteľským materiálom viniča, osivom olejnín a priadnych rastlín a osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 4),

– smernice Komisie 79/641/EHS z 27. júna 1979, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom krmovín, obilnín, olejnín a priadnych rastlín a osiva zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 4),

– smernice Rady 79/692/EHS z 24. júla 1979, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 70/458/EHS a 70/457/EHS o obchodovaní s osivom krmovín, obilnín a zelenín a o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 4),

– smernice Komisie 80/754/EHS zo 17. júla 1980, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II smernice Rady 66/401/EHS o obchode s osivom kŕmnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 4),

– smernice Komisie 81/126/EHS zo 16. februára 1981, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS o obchode s osivom kŕmnych rastlín, osivom obilnín, respektíve osivom olejnín a priadnych rastlín a smernice 78/386/EHS a 78/388/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 5),

– smernice Komisie 82/287/EHS z 13. apríla 1982, ktorá mení a dopĺňa prílohy smerníc Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o obchodovaní s osivom krmovín a osivom olejnín a osivom priadnych rastlín v tomto poradí, a smernice 78/386/EHS a 78/388/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 5),

– smernice Komisie 85/38/EHS zo 14. decembra 1984, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy I a II smernice Rady 66/401/EHS o obchodovaní s osivom krmovín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 6),

– smernice Rady 86/155/EHS z 22. apríla 1986, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Španielska a Portugalska menia a dopĺňajú určité smernice týkajúce sa uvádzania osív a sadeníc na trh (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 7),

– smernice Komisie 87/120/EHS zo 14. januára 1987, ktorou sa menia a dopĺňajú rôzne smernice Rady o obchodovaní s osivom a množiteľským materiálom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 7),

– smernice Komisie 87/480/EHS z 9. septembra 1987, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS a 69/208/EHS o obchode s osivom kŕmnych rastlín, respektíve osivom olejnín a priadnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 7),

– smernice Rady 88/332/EHS z 13. júna 1988, ktorou sa menia a dopĺňajú určité smernice o obchode s osivom a množiteľským materiálom s cieľom stanoviť pravidlá uplatňovania ustanovení týkajúcich sa osiva a množiteľského materiálu spĺňajúceho menej prísne požiadavky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 8),

– smernice Rady 88/380/EHS z 13. júna 1988, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom cukrovej repy, krmovín, obilnín, sadivom zemiakov, osivom olejnatých a priadnych rastlín a osivom zelenín a o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych plodín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 8),

– smernice Komisie 89/100/EHS z 20. januára 1989, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II smernice Rady 66/401/EHS o obchode s osivom kŕmnych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 9),

– smernice Komisie 92/19/EHS z 23. marca 1992, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 66/401/EHS o obchodovaní s osivom krmovín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 12),

– smernice Komisie 96/18/ES z 19. marca 1996, ktorou sa menia a dopĺňajú rôzne smernice Rady o obchodovaní s osivom a množiteľským materiálom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 18),

– smernice Rady 96/72/ES z 18. novembra 1996, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS a 70/458/EHS o obchode s repným osivom, osivom kŕmnych rastlín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, osivom olejnín a priadnych rastlín a zeleninovým osivom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 20),

– smernice Rady 98/95/ES zo 14. decembra 1998, ktorou sa vzhľadom na konsolidáciu vnútorného trhu, geneticky modifikované odrody rastlín a genetické zdroje rastlín menia a dopĺňajú smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, so sadivom zemiakov, s osivom olejnín a priadnych rastlín a s osivom zelenín a o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 24),

– smernice Rady 98/96/ES zo 14. decembra 1998, ktorá medziiným mení a dopĺňa, čo sa týka neoficiálnych poľných inšpekcií, smernice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS, 66/403/EHS, 69/208/EHS, 70/457/EHS a 70/458/EHS o obchodovaní s osivom repy, osivom krmovín, osivom obilnín, sadivom zemiakov, osivom olejnín a priadnych rastlín a osivom zelenín a o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 24),

– smernice Rady 2001/64/ES z 31. augusta 2001, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 66/401/EHS o obchode s osivom krmovín a smernica 66/402/EHS o obchode s osivom obilnín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 03/zv. 33).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 30. apríla 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.