Zákon č. 231/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 400/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 82/2006
Platnosť od 22.04.2006
Účinnosť od 01.11.2009