Nariadenie vlády č. 209/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť

Čiastka 74/2006
Platnosť od 14.04.2006
Účinnosť od 15.04.2006

OBSAH