Oznámenie č. 189/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy WIPO o autorskom práve (WCT)

Čiastka 70/2006
Platnosť od 13.04.2006
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 6. marca 2002 podľa čl. 20 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 6. marca 2002.