Vyhláška č. 172/2006 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa ustanovuje maximálna výška technickej úrokovej miery v životnom poistení

Čiastka 63/2006
Platnosť od 30.03.2006 do31.03.2008
Účinnosť od 31.03.2006 do31.03.2008
Zrušený 8/2008 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.03.2006 - 31.03.2008

Pôvodný predpis

30.03.2006