Zákon č. 127/2006 Z. z.Zákon o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 515/2008 Z. z., 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 52/2006
Platnosť od 09.03.2006
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 79/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2009 - 31.12.2015 515/2008 Z. z.
01.04.2006 - 31.12.2008

Pôvodný predpis

09.03.2006