Zákon č. 122/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

(v znení č. 563/2009 Z. z.(nepriamo), 314/2018 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 50/2006
Platnosť od 08.03.2006
Účinnosť od 01.03.2019