Zákon č. 10/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 8/2008 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 8/2006
Platnosť od 12.01.2006
Účinnosť od 01.04.2008

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2008 8/2008 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.02.2006 - 31.03.2008