Redakčné oznámenie č. r1/c95/2005 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z.

Čiastka 95/2005
Platnosť od 28.05.2005

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 12/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla a vodcu malého plavidla a vzory preukazov odbornej spôsobilosti členov posádky plavidla

V prílohe č. 5 v poznámkach bod 1 má správne znieť:

1. Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla je doklad bledozelenej farby s rozmermi 8,56 cm x 5,398 cm vyhotovený z viacvrstvového polykarbonátu s priehľadnou vrstvou na povrchu s ochrannými prvkami. Na prednej strane preukazu je farebná fotografia s rozmermi 2 cm x 2,5 cm. Fyzikálne charakteristiky preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla musia byť v súlade s technickými normami STN ISO/IEC 7810 Identifikačné karty. Fyzikálne vlastnosti.“.